top of page

BEHANDLINGER

slide_image-10-3D8.jpg

Osteopati & Fysioterapi

Osteopati er en medicinsk videnskab, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling. Osteopatisk behandling er effektivt ved akutte, subakutte og kroniske problemer. Osteopati er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

En osteopat ser kroppen som en helhed ud fra et grundigt kendskab til anatomi. Osteopatien anskuer kroppen som en enhed, hvor alle strukturer påvirker hinanden, og alle led skal kunne bevæge sig optimalt, for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil det påvirke blodcirkulationen, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, organsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen. Én af osteopatens stærkeste redskaber til at behandle ovenstående problematikker er at bruge manuel terapi. Dvs. han/hun bruger sine hænder til at mobilisere låsninger og spændte muskler.  Derfor kaldes osteopati også manuel medicin – ligesom kiropraktik.

Osteopati og dens grundtanke om at betragte kroppen som en helhed passer fortrinligt sammen med Kliniks idé om den helhedsorienterede behandling. Vi mener, at årsagen til et problem skal anskues bredt for derved at skabe holdbare løsninger.

Fysioterapi: Et grundliggende kendetegn ved fysioterapi er, antagelsen af at evnen til fuld og smertefri bevægelse af afgørende for oplevelsen af sundhed og velbefindende.

Fysioterapi er en statsautoriseret sundhedsprofession og på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi lærer man at arbejde med sundhed og sygdom med udgangspunkt i mennesket, kroppen og bevægelse.

Fysioterapi tager udgangspunkt i viden om menneskets anatomi, fysiologi, sygdomlære, træning og bevægelse, psykologi, pædagogik og sociologi, kommunikation og sundhedsteknologier.

Som fysioterapeut kan man arbejde i både et dansk og et globalt social- og sundhedsvæsen. Med viden og kompetencer til at arbejde selvstændigt og tværprofessionelt med behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme på hospitaler, i kommuner, private sundhedsklinikker eller folkeskoler og idrætsorganisationer. 

bottom of page