FAQ

Jeg er uddannet Osteopat D.O og Professionsbachelor i Fysioterapi, hvilket jeg kombinerer som fagperson. Grundlæggende viden fra fysioterapi i henhold til anatomi, fysiologi, biomekanik, træning og bevægelse har skabt fundamentet i min forståelse og behandlingstilgang.

Osteopati har givet mig kompetencer til, at arbejde med funktionaliteten på tværs af alle kroppens systemer, samt en dybere indsigt i relationen mellem muskler, led, nerver, kredsløb og metabloliske mekanisker.

Jeg forkuserer ikke kun på symptomet/problemet, men på årsagen til dette for, at opnå bedre reslutater.

Jeg tilstræber, at forbedre enhver patients funktionsniveau, således at de pågældende krav/mål kan opnås.

Frequently asked questions

HVAD ER OSTEOPATI?


Ideen ved osteopatien er, at hvis kroppen bliver korrigeret korrekt mekanisk, vil kroppens egne selvregulerende mekanismer få bedre forudsætninger og kroppen kan/vil hele sig selv. En osteopat analyserer, hvordan forskellige strukuterer i kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, nerver, organer mm. fungerer og påvirker hinanden. Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Ved at betragte kroppen som en helhed og undersøge dybereliggende årsager til symptomerne, opstår effektive og holdbare resultater.
UDDANNELSE TIL OSTEOPAT


I Europa kan osteopati studeres både som et deltids- og et fuldtidsstudie. Optagelseskrav til deltidsstudiet et at man i forvejen er uddannet læge, fysioterapeut eller kiropraktor. Osteopati er en selvstændig uddannelse og profession, derfor skal den ikke ses som en overbygning på et andet fag. Fælles med adgangskrævede uddannelser er den grundlæggende viden om kroppens anatomi, fysiologi, biomekanik etc., men filosofien og tilgangen til kroppen og strukturerne er anderledes og unik. I år 2000 startede den første uddannelse for osteopati i Danmark, sidenhen er der årligt blevet færdiguddannet osteopater i Danmark, således at faget i dag er mere udbredt i landet end tidligere. Osteopati er i udlandet i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem, faget oplever stigende anerkendelse og udbredelse. Dette kan se ved at statsautorisation opnås i flere europæiske lande. Ligeledes udbredes osteopati i Australien og New Zealand, hvorimod der I USA studeres osteopati som et speciale af medicinstudiet.
HVORDAN BEHANDLER EN OSTEOPAT?


En osteopat undersøger og behandler dysfunktioner i hele kroppen, og behandler led, muskler, bindevæv, kar og nerver med osteopatiske manipulative teknikker (OMT), som omfatter blandt andet manipulationer og mobilisering af kroppens led, muskler og fascier/bindevæv, udspændingesteknikker samt muskelenergi teknikker (MET) mm. Formålet med den osteopatiske behandling er, at optimere kroppens funktioner, da alle kroppens strukturer påvirker hinanden og er afhængige af hinandens funktion. En osteopat vil derfor sæt sig grundigt ind i din sygdoms-/skadehistorie og foretage relevante undersøgelser, med henblik på, at afdække din problemstilling. Din behandling vil altid være individuelt tilrettelagt og afhængig af årsagen til netop dine symptomer. Det er ikke ualmindeligt, at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. En osteopat behandler derfor både symptomerne og selve årsagen. Derudover kan osteopaten eventuelt give nogle basale råd og anbefalinger relateret til kost, søvn og livsstil, hvis relevant. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten rådgive omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan eksempelvis være øvelser, der skal til for, at fastholde en optimal funktion.
FYSIOTERAPI


Et grundliggende kendetegn ved fysioterapi er, antagelsen af at evnen til fuld og smertefri bevægekse af afgørende for oplevelsen af sundhed og velbefindende. Fysioterapi er en statsautoriseret sundhedsprofession og på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi lærer man at arbejde med sundhed og sygdom med udgangspunkt i mennesket, kroppen og bevægelse. Fysioterapi tager udgangspunkt i viden om menneskets anatomi, fysiologi, sygdomlære, træning og bevægelse, psykologi, pædagogik og sociologi, kommunikation og sundhedsteknologier. Som fysioterapeut kan man arbejde i både et dansk og et globalt social- og sundhedsvæsen. Med viden og kompetencer til at arbejde selvstændigt og tværprofessionelt med behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme på hospitaler, i kommuner, private sundhedsklinikker eller folkeskoler og idrætsorganisationer. UDDANNELSE TIL FYSIOTERAPEUT Uddannelsen varer 3,5 år og er en kombination af et teoretisk og klinisk forløb. Uddannelsenafsluttes med et 20 ECTS professionsrettet bachelorprojekt. Man opnår kompetancer både teoretisk og praktisk om behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme. Lærer at diagnosticere, undersøge/behandle, at genoptræne patienter/borgere og at arbejde med grupper og holdtræning - med formål at sikre sundhed og livskvalitet. Ligeledes læres at screene og teste, hermed at måle og dokumentere effekten af et behandlingsforløb. De praktiske studieøvelser foregår i begyndelsen af studiet på medstuderende, men hurtigt kommer patienter og borgere indover. Der er tre kliniske uddannelsesforløb, hvor man er i praktik i regioner, kommuner og private fysioterapeutklinikker. Man har mulighed for at videreuddanne dig på fx kandidatuddannelse i fysioterapi elleandre sundhedsmæssige kadidatuddannelser. TRÆNING Fysisk træning skal for mig forstås, som en systematisk påvirkning af kroppen over tid, med henblik på forbedring af fysiologiske og biomekaniske egenskaber i ens funktionsniveau. Dette har betydning for kroppens evne til at opnå de ønskede krav, mål og færdigheder. Træning omfatter både styrke-, kondition- udholdenhed- og spændstighedstræning. MIN TRÆNINGSMÆSSIGE BAGGRUND Gennem min ungdom trænede jeg kampsport på eliteniveau. Her repræsenteret jeg landsholdet i karate (kumite) gennem flere år, hvor flere erfaring blev gjort både nationalt og internationalt. Som en del af landsholdet, har jeg prøvet hvad det vil sige at træne på eliteniveau og hvilke krav der stilles af en selv samt ens omgivelser. Heruover har jeg løbet og styrketrænet for at holde formen ved lige. Samt har jeg på motionsist plan trænet tennis. Jeg har erfaring med mange typer sport, da jeg generelt er nysgerrig. Jeg sætter mig ind i sportsgrene både fagligt ud fra et behandlingsmæssigt perspektiv, men også praktisk.